Jordskiftesaker på gnr: 271/76

SaksnrSaksnavn
0620-1961-0007HEN
0600-1998-0031Heen