Jordskiftesaker på gnr: 272/8

SaksnrSaksnavn
0620-1953-0009GRØNVOLD
0600-1998-0031Heen