Jordskiftesaker på gnr: 284

SaksnrSaksnavn
0620-1949-0009HAUGERUD
0620-1961-0012HAUGERUD
0620-1975-0017HAUGERUD
0620-1976-0014HAUGERUD
0620-1979-0001HAUGERUD
0620-1910-0001HAUGERUD OG RØDNINGSSAND
0620-1985-0004HAUGERUD, GNR. 284
0600-1997-0039Hagaenga
0600-1997-0024Haugerud
0620-1938-0012RYDNINGSSAND, HAUGERUD
0620-1917-0009RØDNINGSSAND SKOG