Jordskiftesaker på gnr: 284/1

SaksnrSaksnavn
0620-1976-0014HAUGERUD
0620-1979-0001HAUGERUD
0620-1910-0001HAUGERUD OG RØDNINGSSAND
0620-1985-0004HAUGERUD, GNR. 284
0600-1997-0039Hagaenga