Jordskiftesaker på gnr: 288

SaksnrSaksnavn
0620-1993-0006BLAKSTVEDT, GNR.288
0620-1993-0008BLAKSTVEDT, GNR.288
0600-2003-0034Blakstvedt, gnr. 288
0620-1951-0007ENGER M.FL.
0620-1992-0012RUSTAND,GNR.289
0600-2005-0036Rustaden
0600-2005-036ARustaden