Jordskiftesaker på gnr: 295/14

SaksnrSaksnavn
0620-1979-0006ELSRUD
0600-2000-0029Storviken, gnr. 295
0620-1956-0009VIKER
0620-1983-0006VIKER, GNR. 295
0620-1986-0008VIKER, GNR.295
0620-1994-0001VIKER, GNR.295