Jordskiftesaker på gnr: 303/3

SaksnrSaksnavn
0620-1974-0007GRANUM
0620-1975-0002GRANUM
0620-1975-0005GRANUM
0620-1975-0006GRANUM
0500-2013-0050Selsjøen naturreservat