Jordskiftesaker på gnr: 304/1

SaksnrSaksnavn
0620-1967-0007GRAVLIMOEN M.FL.
0500-2013-0050Selsjøen naturreservat