Jordskiftesaker på gnr: 304/2

SaksnrSaksnavn
0620-1974-0007GRANUM
0620-1967-0007GRAVLIMOEN M.FL.
0500-2013-0050Selsjøen naturreservat