Jordskiftesaker på gnr: 305

SaksnrSaksnavn
0620-1967-0007GRAVLIMOEN M.FL.
0620-1923-0009NES
0620-1941-0001NES
0620-1946-0009NES
0620-1959-0001NES
0620-1963-0004NES
0620-1963-0006NES
0600-2010-0001Nes
0600-2013-0047Nes
0600-1996-0036Ramberget Naturreservat
0620-1968-008ASTEINVARDEN- ØYVASSKOLLEN
0500-2013-0050Selsjøen naturreservat
0600-1998-0038Skarrud
0510-2004-0026Strømmen, gnr.74
0510-2001-0004Sørum, gnr.74 m.fl.
0620-1968-0008TØRSJØLIEN M.FL.
0620-1973-0012VIKERFJELLOMRÅDET
0620-1976-0004ØVERVOLDEN M/BEKKEHAUGEN