Jordskiftesaker på gnr: 305/1

SaksnrSaksnavn
0620-1959-0001NES
0620-1963-0004NES
0620-1963-0006NES
0510-2001-0004Sørum, gnr.74 m.fl.