Jordskiftesaker på gnr: 305/3

SaksnrSaksnavn
0620-1959-0001NES
0600-2013-0047Nes
0510-2004-0026Strømmen, gnr.74
0510-2001-0004Sørum, gnr.74 m.fl.