Jordskiftesaker på gnr: 305/182

SaksnrSaksnavn
0620-1967-0007GRAVLIMOEN M.FL.
0600-2010-0001Nes
0620-1968-008ASTEINVARDEN- ØYVASSKOLLEN
0500-2013-0050Selsjøen naturreservat
0620-1968-0008TØRSJØLIEN M.FL.