Jordskiftesaker på gnr: 307/21

SaksnrSaksnavn
0620-1928-0001LINDELI NEDRE
0620-1928-0003Lindeli nedre