Jordskiftesaker på gnr: 314/2

SaksnrSaksnavn
0620-1971-0001BRENNSTYKKET
0620-1983-0008ØVERN SKOG, GNR.160 M.FL.