Jordskiftesaker på gnr: 2158/1

SaksnrSaksnavn
0620-1995-0003Norderhov prestegård