Jordskiftesaker på gnr: 2162/1

SaksnrSaksnavn
0600-1996-0010FROK
0620-1995-0003Norderhov prestegård