Jordskiftesaker på gnr: 186/38

SaksnrSaksnavn
0620-1960-0007HURUM M.FL.
0600-2003-0011Krokkleiva naturreservat