Jordskiftesaker på gnr: 187/18

SaksnrSaksnavn
0620-1940-0015LORE SKOG (KAMPESETEROMR)