Jordskiftesaker på gnr: 190/6

SaksnrSaksnavn
0620-1958-0004FEKJER
0620-1943-0001HOLE PRESTEGÅRD M.FL.
0620-1960-0007HURUM M.FL.
0620-1993-0011RUD, ØSTRE, GNR.190
0600-2002-0022Rud østre
0620-1902-0005Rudsødegården