Jordskiftesaker på gnr: 193/1

SaksnrSaksnavn
0620-1961-0013BJØRNSTAD M.FL.
0600-2008-0032By
0620-1961-0015GJESVAL NORDRE
0620-1936-0011GOMNES M.FL.
0600-2009-0010Gjesvald nordre
0620-1947-0005VIK - GJESVAL