Jordskiftesaker på gnr: 200/8

SaksnrSaksnavn
0620-1957-0014BJERKE VESTRE M. TORGET
0620-1960-0007HURUM M.FL.
0600-2003-0011Krokkleiva naturreservat