Jordskiftesaker på gnr: 222/4

SaksnrSaksnavn
0620-1937-0001BØNSNES M.FL.
0620-1951-0002BØNSNES M.FL.