Jordskiftesaker på gnr: 228/33

SaksnrSaksnavn
0620-1943-0001HOLE PRESTEGÅRD M.FL.
0600-2007-0011Mørkgonga og Gullerudtjern