Jordskiftesaker på gnr: 234/2

SaksnrSaksnavn
0620-1936-0011GOMNES M.FL.
0600-2009-0010Gjesvald nordre
0620-1964-0003NES
0620-1993-0002NES, GNR.236
0620-1962-0002UTVIKEN
0620-1982-0010UTVIKEN, GNR. 234