Jordskiftesaker på gnr: 53/3

SaksnrSaksnavn
0630-1951-0003Lykkja Utmark
0630-1966-0017Lykkja sameige
0630-1912-0007Løkken søndre
0630-1921-011ALøkkens utmark og slaatteland
0630-1974-0001Storevatn
0630-1942-001BStorlabakken - Gammen
0510-1988-0005V. SLIDRE STATSALMENNING