Jordskiftesaker på gnr: 53/5

SaksnrSaksnavn
0630-1951-0003Lykkja Utmark
0630-1966-0017Lykkja sameige
0630-1921-0011Lykkjaslåttene
0630-2006-0008Løken søndre
0630-1912-0007Løkken søndre
0630-1921-011ALøkkens utmark og slaatteland
0630-1974-0001Storevatn
0510-1988-0005V. SLIDRE STATSALMENNING