Jordskiftesaker på gnr: 53/9

SaksnrSaksnavn
0630-1951-0003Lykkja Utmark
0630-1966-0017Lykkja sameige
0630-1908-0006Løkken nordre (Lykkja)
0630-1921-011ALøkkens utmark og slaatteland