Jordskiftesaker på gnr: 53/17

SaksnrSaksnavn
0630-1942-0014Fjellstua (Lykkja)
0630-1966-0017Lykkja sameige
0630-1921-0011Lykkjaslåttene
0630-1908-0006Løkken nordre (Lykkja)
0630-1921-011ALøkkens utmark og slaatteland
0630-1974-0001Storevatn
0510-1988-0005V. SLIDRE STATSALMENNING