Jordskiftesaker på gnr: 53/18

SaksnrSaksnavn
0630-1966-0017Lykkja sameige
0630-1921-0011Lykkjaslåttene
0630-1921-011ALøkkens utmark og slaatteland