Jordskiftesaker på gnr: 53/21

SaksnrSaksnavn
0630-1951-0003Lykkja Utmark
0630-1908-0006Løkken nordre (Lykkja)
0630-1921-011ALøkkens utmark og slaatteland