Jordskiftesaker på gnr: 53/196

SaksnrSaksnavn
0630-2006-0008Løken søndre