Jordskiftesaker på gnr: 53/197

SaksnrSaksnavn
0630-2006-0008Løken søndre