Jordskiftesaker på gnr: 54/19

SaksnrSaksnavn
0630-2012-0006Vegen Trefta-Sørehjallen