Jordskiftesaker på gnr: 57/13

SaksnrSaksnavn
0630-2012-0006Vegen Trefta-Sørehjallen