Jordskiftesaker på gnr: 58/10

SaksnrSaksnavn
0630-2012-0006Vegen Trefta-Sørehjallen