Jordskiftesaker på gnr: 58/14

SaksnrSaksnavn
0630-2012-0006Vegen Trefta-Sørehjallen