Jordskiftesaker på gnr: 59/20

SaksnrSaksnavn
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-2013-0009Jordheim sameige III
0630-2013-0014Jordheim sameige IV
0630-2013-0015Jordheim sameige V
0630-1993-0014LØKEN
0630-1887-0002Løken
0630-1957-0011Løken
0630-1966-0005Løken
0630-1975-0017Løken
0630-1982-0023Løken
0630-1971-0009Løken (Øygardsmoen)
0630-1967-0005Løken stølssameige
0630-1995-0013Ulsaaker
0630-1977-0031Ulsaker
0630-1914-0002Ødegårdsmoene og Skarstranden