Jordskiftesaker på gnr: 62/1

SaksnrSaksnavn
0630-1959-0011Aalstveit - Grøv m.fl
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-2013-0009Jordheim sameige III
0630-2013-0014Jordheim sameige IV
0630-1971-0009Løken (Øygardsmoen)
0630-1972-0013Løken, Torset, Ulsaker...
0630-1902-0010Ulsaaker
0630-1972-0010Ulsaker
0630-1975-0016Ulsaker
0630-1977-0031Ulsaker
0630-1979-0004Ulsaker
0630-1984-0007Ulsaker
0630-2002-0004Ulsaker
0630-1946-0003Ulsaker (Ødegardsmoen)
0630-1902-0011Ulsaker - Grøte
0630-1959-0021Ulsaker, Olaseth