Jordskiftesaker på gnr: 63/13

SaksnrSaksnavn
0630-1890-0006Grøte
0630-1998-0007Grøte
0630-1912-0009Grøte nordre
0630-1908-0007Grøtemyren
0630-1977-0027Grøthe
0630-1976-0016Grøthe (Thorsetlia)
0630-1957-0015Grøthe m.fl (Torsetlia)
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-1957-0001Intelhus
0630-2013-0015Jordheim sameige V
0630-1951-0003Lykkja Utmark
0630-1986-0016MARKEGÅRD
0630-1996-0010Markegård
0630-1996-0019Markegård
0630-2012-0010Markegårdslia
0630-1919-0011Markegårdsliene
0630-1959-0003Markegårdsliene
0630-1961-0005Opheim Langåsmark
0630-1981-0014Skar / Torset
0630-1974-0001Storevatn
0630-1966-0015Torset - Grøte
0630-1921-0012Torsetlien skog
0630-1902-0011Ulsaker - Grøte
0510-1988-0005V. SLIDRE STATSALMENNING
0630-2012-0006Vegen Trefta-Sørehjallen