Jordskiftesaker på gnr: 64/2

SaksnrSaksnavn
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-1992-0004JOLEIM
0630-1926-0001Joleim Lille
0630-2013-0007Jordheim sameige I
0630-2013-0008Jordheim sameige II
0630-2013-0009Jordheim sameige III
0630-2013-0014Jordheim sameige IV
0630-2013-0015Jordheim sameige V
0630-2011-0023Markegård
0630-1981-0014Skar / Torset
0630-2015-0004Skogshorntomter
0630-1990-0006TORSET
0630-1933-008BTorset og Imre
0630-1979-0004Ulsaker