Jordskiftesaker på gnr: 65

SaksnrSaksnavn
0630-1991-0003AALRUST
0630-1998-0007Grøte
0630-1957-0015Grøthe m.fl (Torsetlia)
0630-1991-0002HAUG
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-1918-0008Imre slåttemyrer
0630-1957-0001Intelhus
0630-1991-0004JOLEIM
0630-1962-0003Joleim - Imre
0630-1975-0010Joleim Store
0630-1977-0026Joleim lille (Lægeret/Kva
0630-1910-0007Joleim store
0630-1930-0010Joleim store
0630-1964-0007Jolheim Store
0630-1956-0022Jordheim
0630-2013-0007Jordheim sameige I
0630-2013-0008Jordheim sameige II
0630-2013-0009Jordheim sameige III
0630-2013-0014Jordheim sameige IV
0630-2013-0015Jordheim sameige V
0630-1949-0010Langeslet
0630-2011-0023Markegård
0630-1961-0005Opheim Langåsmark
0510-1933-0001SMÅDALEN SAMEIE
0630-1973-0017Skar / Torset
0630-1981-0014Skar / Torset
0630-2015-0004Skogshorntomter
0630-1990-0006TORSET
0630-1919-0013Torkelhaugen, Dokken m.fl.
0630-1983-0015Torset
0630-1933-008BTorset og Imre
0630-1918-0005Torset skog, Torsethagen
0630-1977-0029Torset/Ulsaker/Joleim Sto
0630-1874-0002Torsetlien
0630-1951-0001Torsetlien
0630-1921-0012Torsetlien skog
0630-1979-0004Ulsaker
0630-1914-0002Ødegårdsmoene og Skarstranden