Jordskiftesaker på gnr: 67

SaksnrSaksnavn
0510-1956-0003BELGEN-SKAKADALENS SAMEIE.
0630-1956-003ABelgen-Skakadalen sameie
0630-1918-0010Bruøyna og Øygarden m.v.
0630-1925-0005Bulidalen
0630-1922-0009Grøndalen
0630-2003-003AGrøndalen
0630-2003-003BGrøndalen
0630-1998-0007Grøte
0630-1991-0002HAUG
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-1918-0008Imre slåttemyrer
0630-1968-009ALærdal - Hemsedal
1410-1997-0012SULE- og JUKLEVASSVEGEN
0630-2015-0012Solaustvegen
0630-2014-0020Tottebøllen sameige
0630-1918-0009Trøim
0630-1920-0014Trøim
0630-1930-001ATrøim
0630-1955-0030Trøim
0630-1957-0030Trøim
0630-1985-0009Trøim
0630-1977-0015Trøim - Haug
0630-1913-0007Trøim skog
0630-1925-0002Trøim, Bråten nedre
0630-1966-0008Trøym m.fl
0510-1956-0012ØYE VESTFJELL, 1-19,21-29