Jordskiftesaker på gnr: 67/12

SaksnrSaksnavn
0510-1956-0003BELGEN-SKAKADALENS SAMEIE.
0630-1956-003ABelgen-Skakadalen sameie
0630-1922-0009Grøndalen
0630-1920-0014Trøim
0630-1930-001ATrøim
0630-1966-0008Trøym m.fl
0510-1956-0012ØYE VESTFJELL, 1-19,21-29