Jordskiftesaker på gnr: 69/5

SaksnrSaksnavn
0510-1956-0003BELGEN-SKAKADALENS SAMEIE.
0630-2010-0001Gnr. 72 med fleire, Hemsedal
0630-1991-0002HAUG
0630-1944-0020Haug Utmark
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-1922-0010Kirkebøen hjemmehavn
0630-1904-0011Kirkebøen nordre
0630-1919-0014Kirkebøen nordre (Bekkedal)
1410-1997-0012SULE- og JUKLEVASSVEGEN
0630-2001-0007Skadengård
0630-2014-0020Tottebøllen sameige
0630-1966-0008Trøym m.fl
0510-1956-0012ØYE VESTFJELL, 1-19,21-29