Jordskiftesaker på gnr: 70/1

SaksnrSaksnavn
0630-2010-0001Gnr. 72 med fleire, Hemsedal
0630-1991-0002HAUG
0630-1988-0014Haug
0630-1944-0020Haug Utmark
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-1922-0010Kirkebøen hjemmehavn
0630-1964-0003Krøslein - Preimsrud
0630-2001-0007Skadengård
0630-2014-0020Tottebøllen sameige