Jordskiftesaker på gnr: 70/3

SaksnrSaksnavn
0630-2010-0001Gnr. 72 med fleire, Hemsedal
0630-1991-0002HAUG
0630-1988-0014Haug
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-1919-0014Kirkebøen nordre (Bekkedal)
0630-1964-0003Krøslein - Preimsrud
0630-2001-0007Skadengård