Jordskiftesaker på gnr: 71

SaksnrSaksnavn
0630-1963-0012Brandvoll
0630-1965-0011Fekjene (Holle)
0630-1926-0005Finset
0630-1889-0003Finset (Hagene)
0630-1982-0001Finset, Snorset, Hulebak
0630-1922-0009Grøndalen
0630-1922-0011Grøndalen
0630-1964-0013Holstein
0510-1933-0001SMÅDALEN SAMEIE
0510-2004-0002Smådalen naturreservat
0630-1971-0036Sør-Hydalen
0630-2010-0018Sør-Hydalen
0630-2010-0009Sør-Hydalen sameige