Jordskiftesaker på gnr: 72

SaksnrSaksnavn
0630-1965-0011Fekjene (Holle)
0630-1889-0003Finset (Hagene)
0630-2010-0001Gnr. 72 med fleire, Hemsedal
0630-1991-0002HAUG
0630-2009-0017Haugen
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-1971-0029Holde
0630-1997-0009Holde
0630-1924-0001Holle
0630-1918-0012Holleskaret
0630-1964-0019Holleskaret (Holle)
0630-1921-0013Holleskaret sæter
0630-1919-0014Kirkebøen nordre (Bekkedal)
0630-2014-0014Moavegen
0630-2011-0003Roni
0630-2001-0007Skadengård
0630-2003-0016Venåslia/Røggelia
0630-2003-016BVenåslia/Røggelia
0630-1967-0010Versjøen og kyrkjetjønna