Jordskiftesaker på gnr: 72/3

SaksnrSaksnavn
0630-1965-0011Fekjene (Holle)
0630-2010-0001Gnr. 72 med fleire, Hemsedal
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-1971-0029Holde
0630-1997-0009Holde
0630-1918-0012Holleskaret
0630-1964-0019Holleskaret (Holle)
0630-1919-0014Kirkebøen nordre (Bekkedal)